Puss

Puss

Det å legge puss på en vegg eller annen bygningskonstruksjon krever at riktig type materialer og påføringsmetodikk blir benyttet for å få et varig godt resultat. I tillegg er det spesielt viktig i vårt norske klima at pussen blir påført og etterbehandlet under kontrollerte temperaturforhold. Med andre ord; god kunnskap om teknikk, prosesser og materialer sikrer et varig resultat. Murpuss kan påføres på forskjellige måter og dermed bidra til det arkitektoniske uttrykket på bygningen. Det kan legges på de fleste underlag.

 

Formålet er å beskytte veggkonstruksjonen innenfor mot klimapåkjenninger og gi veggen den ønskede visuelle overflaten.

Hvert enkelt puss-oppdrag er spesielt, men i hovedsak må man alltid gjøre de riktige tiltakene innenfor; -forarbeid, underlagsutbedringer, grov puss, fin puss og etterbehandling.

 

En spesiell type puss kan også benyttes ved rehabilitering av bygninger hvor man etterisolerer først med å montere opp et isoporlag (rockwool) og likevel kunne beholde mye av den opprinnelige murfasade stilen (Sto term puss). 

 

AP Byggeservice

 

Vi har lang erfaring med alle former for pussarbeider:

 

  • I Marstrander veien 11 la vi på utenpå liggende isopor og pusset med Sto term puss
     
  • I Løwenskioldsgata 14 pigget vi ned hele fasaden og bygde den opp lik originalen inklusive trekninger og profiler
     
  • Holtegata 32 stor fasade med mange profiler og trekninger. Her pigget vi ned fasaden, la på ny puss, restaurerte gips ornamenter, etc.
     
  • Vi legger vekt på å sette sammen den riktige kompetansen til hvert enkelt oppdrag.
Kontakt oss
Hjemmeside opprettet av