Fagområder

Mur

Murarbeid kan omfatte alle deler i et byggeprosjekt, tak, vegger, gulv, terrasser, støttemurer etc. Felles for alle oppgavene er at grunnforholdene må avdekkes og hvilke «krefter» murarbeidet skal håndtere. Dette setter premissene for hva som skal utføres mht forarbeid, dimensjonering, armering og etterarbeid.

 

AP Byggeservice

Har sin kjernekompetanse mht å arbeide med mur og betong.

 • På The Well var vi underleverandør for Betonmast Hære og vi oppført vegger med Leca blokker og dekt fasaden med STO Ventec system puss.
   
 • På The Hub har vi murt flere vegger med Leca og fasader med teglstein.
   
 • I Bergstien 1 var vi underleverandør for J.I.Bygg under oppføring av et nytt bolig kvartal. Vi murte tegl forblendingen på fasadene.

 

Puss

Det å legge puss på en vegg eller annen bygningskonstruksjon krever at riktig type materialer og påføringsmetodikk blir benyttet for å få et varig godt resultat. I tillegg er det spesielt viktig i vårt norske klima at pussen blir påført og etterbehandlet under kontrollerte temperaturforhold. Med andre ord; god kunnskap om teknikk, prosesser og materialer sikrer et varig resultat. Murpuss kan påføres på forskjellige måter og dermed bidra til det arkitektoniske uttrykket på bygningen. Det kan legges på de fleste underlag.

 

Formålet er å beskytte veggkonstruksjonen innenfor mot klimapåkjenninger og gi veggen den ønskede visuelle overflaten.

Hvert enkelt puss-oppdrag er spesielt, men i hovedsak må man alltid gjøre de riktige tiltakene innenfor; -forarbeid, underlagsutbedringer, grov puss, fin puss og etterbehandling.

 

En spesiell type puss kan også benyttes ved rehabilitering av bygninger hvor man etterisolerer først med å montere opp et isoporlag (rockwool) og likevel kunne beholde mye av den opprinnelige murfasade stilen (Sto term puss). 

 

AP Byggeservice

Vi har lang erfaring med alle former for pussarbeider:

 

 • I Marstrander veien 11 la vi på utenpå liggende isopor og pusset med Sto term puss
   
 • I Løwenskioldsgata 14 pigget vi ned hele fasaden og bygde den opp lik originalen inklusive trekninger og profiler
   
 • Holtegata 32 stor fasade med mange profiler og trekninger. Her pigget vi ned fasaden, la på ny puss, restaurerte gips ornamenter, etc.
   
 • Vi legger vekt på å sette sammen den riktige kompetansen til hvert enkelt oppdrag.

Fasadeisolasjon

De fleste bygninger eldre enn 25 år har behov for oppgraderinger av fasaden for å møte dagens krav til miljø og komfort. Mange nybygg benytter de samme teknikkene for å lage gode og spennende løsninger på fasaden.

Det finnes mange metoder og materialer for isolering av fasader. Det avhenger litt av hva oppdragsgiver foretrekker, type konstruksjon på bygget og hvilket utseende man ønsker å oppnå.

 

For eksempel er det fullt mulig å etter isolere en eldre fasade og gjenskape originale trekninger og profiler. På nybygg kan det være aktuelt å benytte vedlikeholdsfrie veggplater utenpå isolasjonen etc.

Med bruk av systemer for fasade isolasjon oppnår man mange fordeler. Vesentlig bedre varme økonomi, støyreduksjon, vedlikeholdsfrie fasader og ikke minst redusert brann fare (ved bruk av rockwool isolasjons elementer).

 

Når det kommer til etter isolering av fasader har AP Byggeservice kompetanse på alle systemer og materiale fra å være underleverandør for en Hovedentreprenør i et stort prosjekt eller gjennom egne oppdrag. På våre egne oppdrag anbefaler vi som regel bruk av STO Norge sine systemer. Det gir fleksibilitet og kvalitet som består.

 

 

 • I Parkveien 13 etter isolerer vi med rockwool, pusser fasaden med gjennom farget puss materiale, monterer nye profiler og trekninger (totalt 600 m2 etter isolering).
   
 • På Norsk Maritim museum (Fram museet) var vi underleverandør for AF Gruppen ved total rehabiliteringen av tak og fasader. Her etter isolerte vi fasadene med EPS plater («isopor») og pusset flatene med gjennomfarget STO puss system. (550 m2)
   
 • I Marstrander veien 34 pusset vi Thermomur elementer på et privat nybygg i funkis stil (over 3 etg.) med gjennomfarget STO system (totalt 420 m2)

Flislegging

Flis legging er noe man forbinder historisk med land i syd Europa på samme måte som man i Norge har benyttet treverk i konstruksjon og overflater. I Norge er flis legging først blitt vanlig i «nyere tid». I dag er fliser et naturlig valg og man kan velge i et ekstremt stort spekter av design og material komponenter til alle bruksområder. Dette medfører at det har oppstått et stort behov for økt kunnskap om materialer, leggeteknikk og forarbeid med hensyn til hvilke typer flater som skal flis legges.

 

AP Byggeservice

Flis legging krever stor grad av nøyaktighet og vi har den kompetansen:

 

 • I Dagaliveien 31 har vi fjernet gamle og lagt på nye fliser inkl. membran på balkongene
 • I Bygdø Allé 69 full rehabilitering av leilighet med nytt bad og ny romfordeling etc.
   

Vi legger vekt på å sette sammen den riktige kompetansen til hvert enkelt oppdrag.

Piperehabilitering

Bare i Oslo er det flere hundre tusen piper laget av teglstein. Dette var den vanligste byggemetoden i flere hundre år. De fleste av disse pipene er fortsatt aktive. Rehabilitering av disse pipene blir derfor mer og mer vanlig etter hvert som husene og pipene svekkes. I tillegg til at pipene svekkes av været og aktiv bruk, er det også mange av disse pipene som ikke oppfyller dagens krav til utforming, størrelse etc.

 

Man kan i verste fall få fyringsforbud på grunn av brannfare. Vi har stor fagkunnskap på området og utfører en stor andel piperehabilitering i Oslo og sentrale deler av Viken fylke. En piperehabilitering vil bidra til økt sikkerhet og bedre fyringsforhold.

 

AP Byggeservice fokuserer på høy kvalitet på råvarene og faglig høy kompetanse som gjør at kundene våre får et produkt med meget bra kvalitet.

 

 • I Steenstrupsgate 16 har vi gjennoppbygd 6 store og 4 mindre piper (over tak) til dagens standard. Oppdragsgiver benyttet OPAK som byggherre representant og oppfølging av prosjektet.
   
 • I Neubergata 9 ble 14 piper fordelt på to tak gjennoppbygd, OPAK var konsulent for oppdragsgiver.
 • I Sørligata 40 måtte 20 piper rives og bygges opp på nytt på grunn av dårlig stand og feil konstruert, også her var OPAK involvert.

Betong og betongrehabilitering

Betong er et allsidig materiale og er et av de mest brukte byggematerialene i verden i vår tid. Bare fantasien setter grenser for betongens formbarhet. Riktig produsert og ved normal bruk har betong lang levetid og stor styrke. Sement er pulveret som blandes med vann, sand og stein, betong er byggematerialet som blir resultatet av denne blandingen. Ved ulike blandinger og tilførsel av andre produkter blir betong til et «super produkt».

 

Betong slik vi kjenner den i dag er således et relativt nytt byggemateriale. Når man begynte å bruke betong for ca. 100 år siden var man ikke kjent med alle forholdene som påvirket slutt resultatet.

 

Kvaliteten på sand og stein som ble benyttet, kalk innholdet i sementen etc får store konsekvenser for styrken og holdbarheten. Derfor er det ofte nødvendig å rehabilitere eldre betong konstruksjoner i dag.

 

AP Byggeservice jobber jevnlig med betong og betong rehabiliterings prosjekter.

 

 • I Dagaliveien 31 rehabiliterer vi betong terrassene og legger ny membran og nye fliser.
   
 • I Jonas Reins gate rehabiliterer vi gamle betong balkonger. Her blir all dårlig betong erstattet, armering rehabilitert og dekket malt med polyuretan, alt med STO produkter.

Under rehabiliteringen av fasadene i Parkveien 13 måtte store områder av betong veggene inklusive armeringen forsterkes/gjenoppbygges. Bygget er fra ca 1930.

Tegelforblending

Det å bygge med teglstein har blitt utført i ualminnelige tider. Teglstein slik vi kjenner den i dag kan faktisk føres tilbake til byggingen av den Kinesiske mur. Da først ble prosessen utviklet som gir oss kvaliteten og styrken som kjennetegner teglstein; - meget slite sterk, ingen gasser, håndterer skiftende værforhold, gir ikke næring til sopp, god isolasjons evne etc.

Tegl har også flere andre fordeler når det kommer det fysiske uttrykket i form av farger og formater, muligheter for design og arkitektur. Tegl har vært det mest brukte materiale gjennom lange tider. Imidlertid har bruken vært dalende de siste 20 årene, men vi ser nå at det igjen blir mer populært i den senere tiden. Da er det bra at vi har klart å ta vare på den spesielle fagkunnskapen det er å bygge med tegl.

 

AP Byggeservice

Når vi arbeider med tegl må det være et godt samarbeid med Byggherren:

 • I Bergstien 1 legger vi 5250m2 med teglsteins-fasade på et nybygg
 •  
 • For Oslo Spektrum Arena har vi løpende vedlikeholdsarbeid
 •  
 • I Niels Juels gt 39 har vi revet 9 piper og bygget dem opp igjen

 

Vi legger vekt på å sette sammen den riktige kompetansen til hvert enkelt oppdrag.

Naturstein

Det er noe Ur-Norsk å benytte naturstein i et byggeprosjekt. Det er vakkert, vedlikeholdsfritt og varig.

Naturstein kan brukes både inne og ute, til fasader eller gulv. Anvendelses området er strengt tatt begrenset av vår fantasi.

Utfordringen er at materiale er unikt mht. form, farge og fasong, så felles for de fleste naturstein prosjekter er at det kreves et godt blikk for sluttresultatet før man begynner. AP Byggeservice har opparbeidet en bred kompetanse på bruk av naturstein i et byggeprosjekt. Vi har i flere år vært benyttet til vedlikeholdsarbeider for Oslo Spektrum Arena AS mht deres utstrakte bruk av skifer.

 

 • I Kristinelundveien 19 var kravet at skifersteinene ble lagt tilbake i samme mønster når membranen under dekket skulle skiftes.
   
 • Borgveien 17 var et terrasse prosjekt med ny membran, støpt dekke med fall, murt gjerde rundt og lagt natur skifer på gulv og topp på gjerdet.

Tømrer og snekkerarbeid

I mange av prosjektene inngår det ofte snekkerarbeid som en del av total leveransen. Avhengig av type prosjekt og behov benytter vi egne ressurser eller noen av våre samarbeidspartnere.

 

Snekkerarbeid vil ofte være en del av et oppussings prosjekt i en leilighet eller et hus og kan involvere alt fra å sette inn et nytt kjøkken til sliping av gulv og endre på vegger og tak.

 

AP Byggeservice utfører slike oppussings prosjekter hvert år for både private og bedrifter.

 

For Storm Elektro omgjorde vi en hel etasje til nye kontorer og oppholdsrom I Hjørungkroken 16 pusset vi opp en leilighet. Installerte nytt kjøkken, skiftet dører og parkett, malte trapp, vegger og tak.

 

I Odinsgata 1 åpnet vi opp en murvegg, la inn H-bjelke, kledte vegger med gips, ny parkett og malte vegger og tak i tillegg til å lage et nytt bad.

Malertjenester

I Norge har maling omtrent gått fra kun linolje- og tjærebaserte produkter til et hav av varianter for ekstern og intern behandling av alle type flater. Det er uhyre viktig at riktig produkt blir benyttet til type overflate og forhold som den skal fungere i.

 

På pussede flater må malingen tilpasses type puss som er benyttet og med riktig prime først. Feil bruk kan raskt gi store skader. En gjenganger er å bruke tett maling på underlag som trenger å puste (her må man bruke såkalt diffusjons åpen maling).

 

På treflater har man mange muligheter. I Norge har det også i senere tid vært populært å benytte Jernvitrol, da dette gir et «evig» uttrykk. Her må man imidlertid kun benytte dette på bygg som står i relativt tørre områder og kun på type hardt treverk (eks. Malm furu, Sibirsk lerk etc.)

 

AP Byggeservice

Maling har blitt et avansert område hvor riktig produkt og behandling må tilpasses underlaget:

 

 • Kurland Sameit, 16 rekkehus bygninger med 5 vertikalt delte boliger som ble totalt omlagt med nytt treverk, her utførte malingsarbeidet.
   
 • Sameiet Holmenveien 51, moderne rekkehus med elementer av treverk. Her har vi beiset fasadene som krevde stor nøyaktighet mot tilgrensede Sto pussede flater.
   

Vi legger vekt på å sette sammen den riktige kompetansen til hvert enkelt oppdrag.

Kjemisk malingsfjerning

Kjemisk malingsfjerning utføres som regel i samband med rehabilitering av tre- eller pussede fasader. Mange fasader har i årenes løp blitt pusset opp med feil type maling eller mange lag med ulike typer noe som gjør at underlaget over tid går i stykker. For at ny rehabilitering skal være vellykket, må man fjerne alt slikt belegg.

 

Kjemisk malingsfjerning bør påføres jevnt og med riktig mengde for så å la det virke før det spyles rent med en høytrykksspyler. Rester kan skrapes vekk, men sitter det ekstra godt kan man heller utføre operasjonen en gang til. Utføres fjerningen på varme dager bør fasaden dekkes med plast etter påføring for å unngå at den tørker inn før den får trengt inn i malingslaget.

 

Kjemisk malingsfjerning er ofte et bedre alternativ enn f.eks. sandblåsing. Det benyttes forskjellige kjemiske løsninger for fjerning av oljemalinger, linolje, akryl- og lateksmalinger.

 

AP Byggeservice har utført dette i forbindelse med mange av sine rehabiliterings prosjekter.

 

 • Inkognito terrasse 9, hele fasaden ble behandlet med kjemisk malingsfjerner.
   
 • Holtegata 32, her ble front fasaden kjemisk behandlet først for å avdekke feil i pussen og deretter ferdigstilt med et nytt pusslag.
 • I Schives gata 10 ble alle fasadene kjemisk behandlet for deretter å bli pusset på nytt og malt med STO silikat maling.
Hjemmeside opprettet av