Fasaderehabilitering

Våre kunder skal ønske å bruke oss som sin foretrukne leverandør av murertjenester, håndverkstjenester og betong. Innenfor våre fagfelt skal vi levere kvalitet og fleksibilitet til avtalt pris.

Kontakt oss

Fasaderehabilitering for alle typer murbygg

Alle fasader må vedlikeholdes og vil etter en tid trenge fullstendig fasaderehabilitering .Vær og vind tærer på fasaden.En grundig vurdering av fasaden er derfor alltid fornuftig. Fasadene på bygårder i Oslo kan fortelle mye om tiden bygget  ble satt opp i. På bygårder som ble bygget etter andre verdenskrig  er det ofte brukt materialer og produkter som dessverre har kortere levetid  enn moderne fasadeprodukter. En skadet fasade kan i verste fall være farlig for de som beveger seg rundt bygget. Murpuss som faller ned kan være svært tungt og føre til store skader på mennesker og materiell. Mange ganger oppdages det dessverre for sent at murpuss på fasaden er løst.

Vi har komplette løsninger for rehabilitering av alle typer fasade

Vi har lang erfaring og solid kompetanse på rehabilitering av murfasader. Gjennom flere år har vi utført mange fasaderehabiliteringer over hele Oslo. I mange tilfeller er det fuktighet og frostspreng som gjør at fasaden sprekker opp og i verste fall kan falle ned. I en periode var det dessverre vanlig å bruke produkter som førte til at fuktigheten ble holdt igjen i veggen. Dette fører til frostspreng  og sprekker i fasaden.

Etterisolering av fasade

Ved å etterisolere kan byggingen din få stor innsparing på utgifter til oppvarming og støyreduksjon. Eldre bygg er ofte trekkfulle, men kan være i god stand ellers. En etterisolering kan med enkle grep oppdatere bygget og gjøre det mer energieffektivt og miljøvennlig. Her finnes det mange metoder innen fasaderehabilitering å velge mellom, og vi har lang erfaring med gjennomføring av slike . Kontakt AP Byggeservice AS og få en oversikt hvilke alternativ som finnes for etterisolering av ditt bygges fasade.

Kontakter du oss får du alltid en profesjonell og faglig vurdering. 

I Parkveien 13: etterisolerer vi med rockwool, pusset fasaden med gjennomfarget puss-materiale, monterte nye vindusprofiler

(totalt 850 m2 etterisolering).

I Løvenskiolds Gt 14: Malingsfjerning på alle ornamenter -trekninger samtlige flater hugget ned og pusset tilbake med 3 sjikts kalkmørtel. Alle trekninger rehabilitert og finpusset tilbake til det originale.

Inkognito terrasse 9: stor fasade med mange profiler og trekninger. Her pigget vi ned fasaden, la på ny puss, restaurerte gips ornamenter, etc. 

Vi legger vekt på å sette sammen den riktige kompetansen til hvert enkelt oppdrag.

Kontakt oss

Har du spørsmål? 
Ikke nøl med å ta kontakt!

    © AP Byggeservice AS
    Utviklet av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram