Betong og Betongrehabilitering

Betong og betongrehabilitering

Betong er et allsidig materiale og er et av de mest brukte byggematerialene i verden i vår tid. Bare fantasien setter grenser for betongens formbarhet. Riktig produsert og ved normal bruk har betong lang levetid og stor styrke. Sement er pulveret som blandes med vann, sand og stein, betong er byggematerialet som blir resultatet av denne blandingen. Ved ulike blandinger og tilførsel av andre produkter blir betong til et «super produkt».

 

Betong slik vi kjenner den i dag er således et relativt nytt byggemateriale. Når man begynte å bruke betong for ca. 100 år siden var man ikke kjent med alle forholdene som påvirket slutt resultatet.

 

Kvaliteten på sand og stein som ble benyttet, kalk innholdet i sementen etc får store konsekvenser for styrken og holdbarheten. Derfor er det ofte nødvendig å rehabilitere eldre betong konstruksjoner i dag.

 

AP Byggeservice jobber jevnlig med betong og betong rehabiliterings prosjekter.

 

  • I Dagaliveien 31 rehabiliterer vi betong terrassene og legger ny membran og nye fliser.
     
  • I Jonas Reins gate rehabiliterer vi gamle betong balkonger. Her blir all dårlig betong erstattet, armering rehabilitert og dekket malt med polyuretan, alt med STO produkter.

Under rehabiliteringen av fasadene i Parkveien 13 måtte store områder av betong veggene inklusive armeringen forsterkes/gjenoppbygges. Bygget er fra ca 1930.

Kontakt Oss