Rehabilitering av fasade

Visste du at ordet fasade er direkte tatt fra det italienske ordet "facciata"? Fasaden er byggets ansikt utad, og gir dermed første inntrykket til alle som kommer på besøk. En godt vedlikeholdt fasade vil for mange representere et veldrevent sameie, bygård, næringsbygg eller lokale. 


En godt vedlikeholdt fasade er viktig for å bevare byggets «helse». En rufsete eller dårlig vedlikeholdt fasade gir ikke bare et dårlig inntrykk, men kan også være medvirkende til bl.a. økte strømutgifter etc. Når sprekker oppstår i puss laget vil vann trenge inn i vegger og vinduer. Dette kan raskt utvikle seg til å bli større reparasjoner. Ved å ha kontinuerlig vedlikehold vil man spare seg for de store utgiftene som en total rehabilitering kan medføre.

 

Det er alltid fornuftig å investere i fasaden, enten man ønsker å ha lave driftskostnader mht enkelt vedlikehold eller vurderer salg av eiendommen. En presentabel fasade er det beste utgangspunktet for en god avkastning.

 

Fasaderehabilitering i eldre eller nye bygg.

 

De fleste bygninger er eldre enn 25 år og har behov for oppgraderinger av fasaden for å møte dagens krav til miljø og komfort. Mange nybygg benytter de samme teknikkene for å lage gode og spennende løsninger på fasaden. Med bruk av systemer for isolasjon oppnår man mange fordeler. Vesentlig bedre varmeøkonomi, støyreduksjon, vedlikeholdsfrie fasader og ikke minst redusert brannfare (ved bruk av rockwool isolasjon elementer)

 

 

AP Byggeservice

 

Vi har lang erfaring med murpuss og etterisolering:

 

  • I Parkveien 13 etter isolerer vi med rockwool, pusser fasaden med gjennom farget puss materiale, monterer nye vindus profiler

(totalt 850 m2 etter isolering).

 

  • I Løvenskiolds Gt 14 pigget vi ned hele fasaden og bygde den opp lik originalen inklusive trekninger og profiler.

 

  • Inkognito terrasse 9 stor fasade med mange profiler og trekninger. Her pigget vi ned fasaden, la på ny puss, restaurerte gips ornamenter, etc. Vi legger vekt på å sette sammen den riktige kompetansen til hvert enkelt oppdrag.

 

Kontakt oss