Murertjenester

Mur og murarbeid

Vår erfaring og fagkunnskap - er din trygghet !

 

Murertjenester kan omfatte alle deler i et byggeprosjekt, tak, vegger, gulv, terrasser, støttemurer etc. Felles for alle oppgavene er at grunnforholdene må avdekkes og hvilke «krefter» murarbeidet skal håndtere. Dette setter premissene for hva som skal utføres mht forarbeid, dimensjonering, armering og etterarbeid. AP Byggeservice er nøye på å finne de riktige løsningene enten det gjelder restaureringer av gamle ornamenter og profiler, til rehabiliteringer av hele fasader eller gode løsninger for ny konstruksjoner.


AP Byggeservice

Har sin kjernekompetanse mht å arbeide med mur og betong.

 

  • På The Well var vi underleverandør for Betonmast Hære og vi oppført vegger med Leca blokker og dekt fasaden med STO Ventec system puss.
  • På The Hub har vi murt flere vegger med Leca og fasader med teglstein.
  • I Bergstien 1 var vi underleverandør for J.I.Bygg under oppføring av et nytt bolig kvartal. Vi murte tegl forblendingen på fasadene.

 

Kontakt oss