Tegelforblending

Teglstein som byggemateriale

Det å bygge med teglstein har blitt utført i ualminnelige tider. Teglstein slik vi kjenner den i dag kan faktisk føres tilbake til byggingen av den Kinesiske mur. Da først ble prosessen utviklet som gir oss kvaliteten og styrken som kjennetegner teglstein; - meget slite sterk, ingen gasser, håndterer skiftende værforhold, gir ikke næring til sopp, god isolasjons evne etc.

Tegl har også flere andre fordeler når det kommer det fysiske uttrykket i form av farger og formater, muligheter for design og arkitektur. Tegl har vært det mest brukte materiale gjennom lange tider. Imidlertid har bruken vært dalende de siste 20 årene, men vi ser nå at det igjen blir mer populært i den senere tiden. Da er det bra at vi har klart å ta vare på den spesielle fagkunnskapen det er å bygge med tegl.

 

AP Byggeservice

Når vi arbeider med tegl må det være et godt samarbeid med Byggherren:

  • I Bergstien 1 legger vi 5250m2 med teglsteins-fasade på et nybygg
  •  
  • For Oslo Spektrum Arena har vi løpende vedlikeholdsarbeid
  •  
  • I Niels Juels gt 39 har vi revet 9 piper og bygget dem opp igjen

 

Vi legger vekt på å sette sammen den riktige kompetansen til hvert enkelt oppdrag.

Kontakt Oss